centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند: شما به دنبال یک راه کار جدید برای تغییر زندگی تان هستید. این مطلب که شما میخواهید استراتژی زندگی تان را عوض کنید فوق العاده نطر مثبتی است اما بهتر است کمی با برنامه ریزی و دقت بیشتری پیش ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: شما از درون دارای افکار مثبتی هستید اما در ظاهر خود را با افکار منفی نشان میدهید، بهتر است درون و بیرون خود را به یک شکل نشان دهید نه این که درون و بیرون وجودیتان حرفهای متفاوتی برای گفتن ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما به راحتی میتوانید زندگیتان را اداره کنید و در این راه به کمک کسی نیازی ندارید. زیرا بصیرت و بینش فوق العاده قوی نسبت به آینده دارید. به طور مستقل و تنها هر زمانی که اراده کنید میتوانید این ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: شما در این روزها توقعات زیاد یا بیش از حدی را، از دیگران برای خودتان طلب میکنید. این موضوع باعث شده است که شما صبر، استقامت تان را در برابر مشکلات از دست بدهید. باید این موضوع را بخاطر داشته ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: شما دارای انرژی فوق العاده مثبتی هستید اما از آن استفاده نمیکنید، این انرژی در درون شما به حالت سکون و غیر فعال موجود میباشد بهتر است هر چه زود تر نیروهای مثبت تان را از خواب بیدار نمایید تا ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: شما معمولا دوست دارید اولین نفری باشید که کاری را آغاز میکنید یا این که کاری را پیشنهاد میدهید به همین دلیل دارای ذهنی خلاق، پویا هستید. متاسفانه، نظرات دیگران با نظرهای شما مغایرتهای دارد ک ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: در این روزها تمام افکار شما سمت و سویی منفی به خود گرفته است، به تمام وقایع، صحبتهایی که میشنوید، رفتارهایی که میبینید با دیدی منفی نگاه میکنید و تصمیم میگیرید. به همین علت بسیاری از موقعیته ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: شما در این روزها اعتمادهای نابه جا و نادرستی را به افراد متفاوت میکنید. بهتر است این کارتان را ترک نمایید زیرا در غیر این صورت شکست بزرگی در تقدیر شما به چشم میخورد. شما بیش از حد به افرادی که ب ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: شما در این روزها باید جانب احتیاط را رعایت بفرمایید تا به بیراهه نروید. شما برای این که به مقامهای و درجههای بالا برسید شایستگی لازم را دارید فقط باید احتیاط کنید تا رویدادها و وقایعی که در آینده ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: شما در این روزها دارای توانایی و قدرت درونی بسیاری هستید، این امر موجب شده است تا اعتماد به نفس شما پیش از پیش تقویت شود تا افکار و نطرات دیگران راجع به شما تغییر کند، هم چنین سمت و سوی جدیدی را ب ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: اگر کسی به شما فرمانی دهد باعث ناراحتی شما میشود و سریعا به دفاع از خود بر میخیزید اما بهتر است این حالت عصبانیت و بر آشفتگی تان را کنار بگذارید تا بتوانید دید بهتری نسبت به مسائل مختلفی که برا ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: شما در این روزهای اخیر شکایتهای و صداهای زیادی را از اطرافیانتان شنیدهاید، که باعث ناراحتی شما شده است. اما شما به شخصی نیازمندید که به صحبتهای شما گوش دهد، شما را درک کند و وضعیتی را که در آن قر ...